Povijest Studentskog zbora

Studentski zbor utemeljen je krajem 1996. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o Studentskom zboru (NN 57/96) i kada su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta,sveučilišta,veleučilišta) ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor). Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente Sveučilišta ili Veleučilišta kojem pripada. S obzirom na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima gdje se svake dvije godine održavaju studentski izbori, Studentski zbor ima i legalitet predstavljati ukupnu studensku populaciju. Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj trebala bi imati ustrojen Studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike.
 

1996 – 1998
Branimir Majčica, predsjednik do kraja 1997.
Krešimir Bračić, predsjednik do kraja 1998.

1998 – 2000
Mario Panjičko, predsjednik do kraja 2000.

2000 – 2002
Zrinko Čustonja, predsjednik do kraja 2001.
Domagoj Jelić, predsjednik do kraja 2002.

2002 – 2005
Petar Bezjak, predsjednik do lipnja 2005.

2005 – 2006
Vedran Tare, predsjednik do srpnja 2005.
Mislav Banek, predsjednik do siječnja 2007.

2007 –
Krešimir Bašić, predsjednik od siječnja 2007.