Ustrojstvo

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama u trenutnom sazivu ima 50 članova (Skupština), od toga 33 predstavnika studentskih zborova sastavnica i 17 izabranih s lista na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljni akt Studentskog zbora je STATUT koji je na prijedlog Studentskog zbora donio Senat na 4. sjednici u akademskoj  2008./ 2009. godini održanoj 16. prosinca 2008. g.

 

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu u ovom sazivu je Ivan Bota, student Fakulteta političkih znanosti, a njegov zamjenik je Lučano Dešković sa Arhitektonskog fakulteta.

Predsjedništvo Studentskog zbora čini 10 članova:

Ivan Bota, Marko Banušić, Zlatko Galešić, Ivan Matić, Ivan Tomljenović, Ivan Krakan, Marko Sušac, Matija Ćirko, Ivan Mihalj Žabić i Tomislav Madžar.

 

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu:

PREDSTAVNICI STUDENTSKIH ZBOROVA SASTAVNICA U STUDENTSKOM ZBORU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


1. PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET – Marko Banušić (mbanusic@gmail.com)
2. ARHITEKTONSKI FAKULTET- Lučano Dešković (lucano_hr@yahoo.co.uk)
3. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA – Hrvoje Šamija (hrvoje.samija@fer.hr)
4. FAKULTET KEM. INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE – Marko Mrvelj (marko.mrvelj1@zg.t-com.hr)
5. FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI – Marko Vuković (marko.vukovic86@gmail.com)
6. FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE – Zlatko Galešić (zlatkogalesic@yahoo.com)
7. GEODETSKI FAKULTET – Marino Čuljat (mculjat@geof.hr)
8. GEOTEHNIČKI FAKULTET – Danijel Filipović (danijel.filipovic@yahoo.com)
9. GRAĐEVINSKI FAKULTET – Marija Kušter (marijak@grad.hr)
10. GRAFIČKI FAKULTET- Vice Rukavina (vice@crosign.com)
11. METALURŠKI FAKULTET – Maja Gros (gros.maja1@gmail.com)
12. RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET – Ivan Čugura (icugura@gmail.com)
13. TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET – Martin Runkas (martinrunkas@gmail.com)
14. FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET- Ivan Burić (iburic05@yahoo.com)
15. MEDICINSKI FAKULTET – Matija Čirko(matcirko@gmail.com)  
16. STOMATOLOŠKI FAKULTET – Antun Vidaković (avidakovic@sfzg.hr)
17. VETERINARSKI FAKULTET – Ana Mežnarić (ana.meznaric@gmail.com)
18. AGRONOMSKI FAKULTET- Ivan Matić (maticivan32@gmail.com)
19. PREHRAMBENO BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET – Ivan Budimir (bude87@gmail.com)
20. ŠUMARSKI FAKULTET – Anto Dubravac (dubravac@sumfak.hr)
21. EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET- Andrea Bjelić (andreab1907@gmail.com)
22. EKONOMSKI FAKULTET – Ante Vuletić (avuletic@efzg.hr)
23. FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE – Sanja Dujmović (sanja.dujmovic@gmail.com)
24. FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI –Ivan Bota (bota.ivan@gmail.com)
25. FILOZOFSKI FAKULTET – Jure Marinović (jure.marinovic@gmail.com)
26. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET – Ivan Tomljenović (ivan.tomljenovic.cro@gmail.com)
27. KINEZIOLOŠKI FAKULTET – Ivan Krakan (ivankrakan@gmail.com)
28. HRVATSKI STUDIJI – Lana Kičin (lkicin@gmail.com)
29. PRAVNI FAKULTET – Josipa Karapetrić (josipa.karapetric@gmail.com)
30. UČITELJSKI FAKULTET – Antonija Pavlović (apavlovic2508@gmail.com)
31. AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI – Marko Sušac (marko.susac@vip.hr)
32. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI – Mario Miše (mariomise@net.hr)
33. MUZIČKA AKADEMIJA –Filip Aver Jelavić (fajelavic@gmail.com)
 
SVEUČILIŠNA LISTA


1. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA – Hrvoje Barbarić (hrvoje.barbaric@fer.hr)
2. PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET- Irena Šoljić (irena_nin@yahoo.com)
3. VETERINARSKI FAKULTET – Ivan Mihalj Žabić (ivan.zabic@gmail.com)
4. FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE – Filip Križić (fkrizic@yahoo.com)
5. EKONOMSKI FAKULTET – Željko Kalinić (kalinaba@gmail.com)
6. FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE – Ivan Žolo (zolo.ivan@gmail.com)
7. EKONOMSKI FAKULTET – Pavao Pocrnja (ppocrnja@gmail.com)
8. GRAĐEVINSKI FAKULTET – Marko Omazić (omazic.marko@gmail.com)
9. FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI – Pere Semren (peresemren@yahoo.com)
10. KINEZIOLOŠKI FAKULTET – Dario Škegro (dskegro@kif.hr)
11. MEDICINSKI FAKULTET – Mirko Bakula (mirko.bakula@gmail.com)
12. EKONOMSKI FAKULTET – Doris Boras (mb.doris@gmail.com)
13. FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI –Tomislav Šimičević (tome.zd@gmail.com)
14. FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI – Martin Starčević (martin.starcevic@fpz.hr)
15. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA – Marko Pletikosa (marko.pletikosa@fer.hr)
16. MEDICINSKI FAKULTET – Tomislav Madžar (tomislav_madzar@yahoo.com)
17. MEDICINSKI FAKULTET – Marijan Romić (marin22@net.hr)