Kontakt

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Savska cesta 25, Zagreb

tel: 4593 665, faks: 4593 668

e-mail: studentski.zbor@gmail.com