Promjena prava na besplatni prijevoz studenata i učenika
Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/10) utvrđeno je, između ostalih prava, i pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a ili na zajedničku besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-HŽ za učenike i studente.

Članak 37. Odluke glasi: 

„Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a ili na zajedničku besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-HŽ, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju učenici i studenti čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu obiteljskog domaćinstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna.
Korisnike prava iz stavka 1. ovog članka, na njihov zahtjev, utvrđuje gradski ured nadležan za obrazovanje, kulturu i sport, na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava (uvjerenje o prebivalištu, potvrda porezne uprave o visini dohotka i o imovnom stanju, potvrde o redovitom školovanju, potvrde o statusu redovitog studenta, odnosno apsolventa sa studentskim pravima, odnosno po potrebi i drugih dokaza).“ 

Sukladno odredbi članka 3. stavka 1. Odluke prava socijalne skrbi Grada Zagreba ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu. 

Sukladno odredbi članka 58. Odluke, Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2011.

ZAHTJEVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PODNOSE SE NA OBRASCIMA (Obrazac zahtjeva  i Izjava o članovima obiteljskog domaćinstva) KOJI SU DOSTUPNI U SVIM PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE I NA WEB-STRANICI GRADA ZAGREBA

ZAHTJEVI SE PREDAJU ISKLJUČIVO U PISARNICAMA PODRUČNIH UREDA GRADSKE UPRAVE:
– Centar – Ilica 25
– Črnomerec – Trg Francuske Republike 15
– Dubrava – Dubrava 49
– Maksimir – Petrova 116
– Medveščak – Draškovićeva 15
– Novi Zagreb – Avenija Dubrovnik 12
– Peščenica – Zapoljska 1
– Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete
– Susedgrad – Sigetje 2
– Trešnjevka – Park Stara Trešnjevka 2
– Trnje – Ulica grada Vukovara 56a 

NEPOTPUNI ZAHTJEVI NEĆE SE RAZMATRATI. 
POPIS ODOBRENIH ZAHTJEVA BIT ĆE OBJAVLJEN  NA OGLASNIM PLOČAMA GRADSKE UPRAVE I DOSTAVLJEN ZET-U.

OBRASCI:

 

preuzeto sa Službenih stranica Grada Zagreba

 
film izle Hd film izle Full film izle themes download film izle