Natječaj za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu 2010/2011

Na temelju odluke Rektorskog kolegija u širem sastavu od 18. svibnja 2011.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu u 342. akademskoj godini (2010./2011.)

Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje sto stipendija najboljim redovitim studentima Sveučilišta u akademskoj godini 2010./2011. Unutar ovog broja određeni broj stipendija (najmanje dvije) dodijelit će se studentima s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

1. Natjecati se mogu redoviti studenti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koji su upisali studij prije akademske godine 2010./2011. ako ispunjavaju ove uvjete:

a)  da nisu stariji od 27 godina,

b)  za studente dodiplomskog studija (stari programi):

                  da imaju u dosadašnjem studiju prosječnu ocjenu najmanje 4,00

                  da nisu (bez opravdanih razloga*) ponavljali godinu studija

     za studente preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog, stručnog

     i diplomskog studija (bolonjski programi):

                  da imaju u dosadašnjem studiju prosječnu ocjenu najmanje 4,00

                  da su u pojedinoj godini studija stekli najmanje 55 ECTS bodova

c) da nisu apsolventi ni studenti prve godine preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog
      i diplomskog te stručnog studija

d)  da prilože uvjerenja o upisu u ljetni semestar tekuće akademske godine i ispunjavanju ostalih
       uvjeta 

 

2. Prednost će:

–  među studentima dodiplomskog studija (stari programi) imati studenti viših godina studija s boljim prosjekom ocjena,

– među studentima preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog, stručnog i   diplomskog studija (bolonjski programi) imati studenti s boljim prosjekom ocjena iz većeg broja položenih ispita. U slučaju izjednačenog rezultata više natjecatelja prednost će imati kandidati s lošijim  socijalnim statusom.

 

3. Neće se uzimati u obzir molbe studenata prve godine niti apsolvenata. Pravo na primanje stipendije ne može ostvariti student koji prima stipendiju od drugog stipenditora.

 

4. Stipendija se dodjeljuje za akademsku godinu 2010./2011., a isplaćuje se u  mjesečnim obrocima.

 

5. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, u Vjesniku i na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu – http://www.unizg.hr, a molbe se primaju do 27. svibnja 2011. Natjecatelji moraju ispuniti obrazac kojeg mogu preuzeti s internetske stranice  Sveučilišta.

Potpuno i uredno ispunjeni obrazac zajedno s traženom dokumentacijom: životopisom, dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokazima o socijalnom statusu (vidi naputak), predaje se u pisarnici Rektorata ili se šalje poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Trg m. Tita 14 – s naznakom “za stipendiju”. Nepotpuni i neuredno ispunjeni obrazci neće se uzimati u obzir.

 

6. Mjesečni iznos stipendije bit će utvrđen naknadno.

 

7. Odluka o dodjeli stipendija najboljim studentima objavit će se na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, u Sveučilišnom vjesniku i na internetskoj stranici Sveučilišta. 

 

1.b) *bolest, trudnoća

OBRAZAC_2010_2011

NAPUTAK_za_studente_2010_2011

 

Klasa: 604-02/11-02/3

Ur. br.: 380-061/038-11-1

Zagreb, 17. svibnja 2011.

 
film izle Hd film izle Full film izle themes download film izle