DEKLARACIJA O HRVATSKIM STUDIJIMA


DEKLARACIJA O HRVATSKIM STUDIJIMA

– svjesni posebnih okolnosti u kojime se nalaze Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, te svih nesuglasica koje ih od samog osnutka prate;

– suočeni s činjenicom da vodstvo Hrvatskih studija nije izabrano u skladu sa propisanom procedurom te potvrđeno od Senata Sveučilišta;

– uvažavajući različitosti u pristupu nastavnom programu na tim studijima u odnosu na programe drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji vode do istog zvanja;

– te, konačno, zabrinuti za budućnost studija i programa koje smatramo našem Sveučilištu i cjelokupnom društvu potrebnima, korisnima i dobrodošlima, a napose za prava svih studenta Hrvatskih studija, kao i onih koji to tek kane postati, te odlučni da, sukladno zakonskim ovlastima koje kao najviše studentsko predstavničko tijelo imamo, zaštitimo interese studenata Hrvatskih studija

 
Z A H T I J E V A M O
  DA:

1. Senat Sveučilišta u Zagrebu ukine odluku kojom se za studije novinarstva, povijesti i psihologije za akademsku godinu 2003./2004. predlažu tzv. nulte kvote;

2. Senat Sveučilišta u Zagrebu donese odluku kojom za spomenuta tri smjera predlažu upisne kvote potpuno jednake ostalim smjerovima Hrvatskih studija, tj. 40 studenta po smjeru;

3. Ministar znanosti i tehnologije usvoji takav prijedlog Senata te odobri upisne kvote od 40 studenta po smjeru, za svih šest smjerova Hrvatskih studija;

4. Senat Sveučilišta u Zagrebu konačno riješi pitanje vodstva Hrvatskih studija te da odobrenje upisnih kvota više ne uvjetuje pitanjem legalnosti uprave Hrvatskih studija;

5. se sve navedeno obavi prije kraja ove akademske godine.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu u tome će smislu inicirati i podržati akademsku raspravu kao i glasovanje u Senatu o navedenim problemima. Podržavamo i prosvjed studenta Hrvatskih studija najavljen za ponedjeljak, 09. lipnja pred zgradom rektorata te ih pozivamo da dostojanstvenim i akademskim ponašanjem iskažu svoj stav, a naše članove sa svih fakulteta da se pridruže prosvjedu i solidariziraju sa kolegama sa Hrvatskih studija.Studentski zbor
Sveučilišta u Zagrebu

 

PP