KONTAKT


STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


Savska cesta 25, Zagreb – tel: 4593 665, faks: 4593 668