Zbog širokog raspona djelovanja, ali i radi djelotvornijeg rješavanja postojećih problema, Studentski zbor ustrojava odbore koji su podijeljeni prema problematici (području) kojom se bave.

Odbor za studentski standard, bavi se svim sadržajima vezanim uz smještaj, prehranu te privremeno i povremeno zapošljavanje studenata. Zbog smanjenja proračunskih sredstava u sustavu visoke naobrazbe za studentski standard, studenti se sve više sreću s problemima financiranja svoga školovanja, problemima stanovanja, problemima s prehranom, problemima nabave skupe ispitne literature, problemima skupih neophodnih nastavnih pomagala, problemima prijevoza, premalom broju studentskih stipendija koje bi trebale stimulirati najbolje studente te s malom mogućnošću mobilnosti i razmjene studenata. Zadaća je ovog odbora da se zalaže za kvalitetniji način studiranja, odnosno za kvalitetniji život studenta.

Odbor za nastavu i znanost – osnovna mu je zadaća izraziti mišljenja studenata o nastavnim programima te poticati i u suradnji sa sveučilišnim tijelima provoditi akcije usmjerene poboljšanju kvalitete nastavnih programa korištenjem najmodernijih europskih i svjetskih pedagoških i tehnoloških trendova, povezivanju teorijskih znanja stečenih na fakultetu s praktičnim radom, unapređivanju odnosa na relaciji student-profesor i povećavanju prolaznosti na ispitima. U smislu znanosti Odbor radi na poticanju, njegovanju i unapređivanju znanstvenog rada studenata podržavajući organizaciju raznih znanstvenih i stručnih konferencija, seminara i tribina. Suradnjom s brojnim organizacijama pokušava olakšati dodatno usavršavanje studenata u inozemstvu.

Odbor za međunarodnu suradnju (predsjednik Slavko Mamić) u kontaktima s međunarodnim institucijama, studentskim udrugama i sveučilištima putem bilateralnih odnosa, studentskih multilaterala i raznih konferencija, predstavlja studente Sveučilišta u Zagrebu. Od studentskih multilaterala svakako je najvažniji ESIB koji djeluje kao predstavničko tijelo studenata na razini Europe prema svim institucijama Europske zajednice i Vijeću Europe te CSN, kojim ove godine predsjedava Hrvatska odnosno član ovog odbora, Josip Jelić. Studentski Zbor Sveučilišta u Zagrebu, na svom međunarodnom planu prihvaćen je u svim važnijim europskim studentskim organizacijama. Od mnogih u kojima Studentski Zbor i njegovi predstavnici djeluju treba izdvojiti samo one najvažnije i najveće.

Odbor za kulturu trudi se studentima predstaviti europske i svjetske kulturološke trendove. Posebnu pažnju posvećuje hrvatskoj supkulturnoj sceni kao dominantnom umjetničkom izražavanju mladih ljudi. Odbor u suradnji sa studentskim udrugama organizira koncerte, izložbe, predstave i druga događanja ponekad i sadržajno udaljena od konvencionalnoga. Ovdje ćemo navesti samo najveće projekte i koji su već zapravo tradicionalni na našem Sveučilištu, a koje ovaj odbor izvodi i koordinira: Test! – "Teatar studentima" , Synchro, Nikad čuo – festival alternativne glazbe.

Jedan od najvećih športskih projekata za studente koje svake godine organizira Odbor za šport SZ-a (predsjednik Zvonimir Zemljić) u suradnji s HAVK ”Mladost’ i Odborom za šport Sveučilišta je Sveučilišna trka osmeraca, glasovito studentsko veslačko natjecanje kojim je veslanje postalo najpopularnijim sportom među našim studentima, pa i šire, a što dokazuje i neprestano povećavanje broja sudionika u trkama. Sveučilišnu trku osmeraca čine dvije veslačke utrke:
1) međufakultetska trka osmeraca Sveučilišta u Zagrebu – u njoj sudjeluju osmerci studentica i studenata fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
2) Sveučilišna trka osmeraca, u kojoj sudjeluju reprezentativni osmerci sveučilišta i veleučilišta u Hrvatskoj i izvan Hrvatske.
Odbor SZ-a za šport također svake godine sudjeluje u organizaciji Športskog prvenstva Sveučilišta u Zagrebu koje obuhvaća velik broj športskih disciplina.

Ostali odbori
O temama i pitanjima koja se tiču ustrojstva i rada Studentskoga zbora u užem smislu brinu: Odbor za financije i proračun (predsjednik Petar Bezjak), Odbor za statut i poslovnik
(predsjednik Joško Pavković), Odbor za odnose s javnošću, Odbor za studente sa invaliditetom (Marijeta Babić)


Povijest UlogaUstrojstvo

ODBORI pp