Tijela Studentskog zbora jesu: Skupština, Predsjednik Skupštine, Predsjedništvo, Predsjednik Predsjedništva i odbori.

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu sastoji se od 33 predstavnika fakulteta – i predsjednika podružnice Studentskog zbora na pojedinom fakultetu. Skupština, sukladno Statutu, donosi odluke najvažnije za rad studentskog zbora. Njezin rad vodi predsjednik Skupštine.
Predsjednik Skupštine u ovom sazivu je Tomislav Madžar, student Medicinskog fakulteta.

Predsjedništvo Studentskog zbora izvršno je tijelo Studentskog zbora, birano od strane Skupštine, koje vodi poslovanje Studentskog zbora između dvije sjednice skupštine. Čine ga po jedan izabrani član iz svake od šest znanstvenih grupacija fakulteta: tehničke; društveno-humanističke, biomedicinske, biotehničke, prirodoslovne i umjetničke.

Članovi Predsjedništva biraju među sobom predsjednika i njegova zamjenika, a ujedno su i članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Predsjedništva u tekućem mandatu:
Petar Bezjak

prirodoslovno područje, predsjednikMatilda Kolić
društveno-humanističko područje, zamjenica predsjednikaMarijana Penava
tehničko područje, članicaZlatka Garibović
biotehničko područje, članicaMarko Greiner

biomedicinsko područje, članLuka Ivandić
umjetničko područje, član
 
 PovijestUlogaOdbori

USTROJSTVO pp