UDRUGE
AISEC
Najveća međunarodna studentska udruga
HAZ
Hrvatska Akademska Zajednica
STUDENT.FSB.HR
Studentske stranice Fakulteta strojarstva i brodogradnje
TRANS
Udruga studenata Fakulteta prometnih znanosti
CROPBSA
Hrvatska udruga studenta farmacije i medicinske biokemije
ZOON POLITIKON
Klub studenata Fakulteta političkih znanosti
BIUS
Udruga studenata biologije
BEST
Board of European Students of Technology
DSSR
Društvo studenata socijalnog rada
KLUB SM
Klub studenata "Međimurje"