Očitovanje Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu o nacrtima prijedloga Zakona o Sveučilištu, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o znanstvenoj djelatnosti

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (u daljem tekstu: Skupština) je na sjednici održanoj 15. lipnja 2011. godine donijela slijedeće zaključke. Skupština smatra da buduća zakonska rješenja trebaju biti utemeljena na nacionalnoj strategiji razvoja znanosti i visokog obrazovanja. U ovom obliku nacrti zakonâ Skupštini nisu prihvatljivi te predlaže slijedeće promjene u nacrtima:

 

ZAKON O SVEUČILIŠTU

–          članak 10. –>  rektor mora biti sveučilišni profesor i Skupština traži da se to u zakonu eksplicitno navede

–          članak 10. stavak 1 –> studenti pojedine sastavnice trebaju sudjelovati u izboru čelnika sastavnica (kroz Fakultetska vijeća), neprimjereno je da ga na prijedlog rektora imenuje senat

–          članak 10. stavak 5 –> ukoliko rektora bira senat sveučilišta logično je da ga senat i razrješuje, a ne Sveučilišno vijeće

–          članak 11. stavak 2 –> Skupština smatra da svaka sastavnica sveučilišta treba imati barem jednog predstavnika u senatu, a broj članova senata bi trebao biti određen statutom sveučilišta

–          članak 12. –> predstavnik studenata s pravom glasa treba biti zastupljen u sveučilišnom vijeću, ali  smatramo da će ovakvo zakonsko određenje Sveučilišnog vijeća rezultirati direktnim uplivom izvršne vlasti u upravljanje sveučilištem što je dodatno potencirano smanjenjem ovlasti i broja članova Senata

–          članak 29. stavak 2 –> u konstituirajućem senatu nisu predviđeni predstavnici studenata što je Skupštini neprihvatljivo i traži da se to izmijeni

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

–          članak 5. stavak 6 –> u radu Nacionalnog vijeća treba sudjelovati predstavnik Hrvatskog studentskog zbora s pravom glasa

–          članak 26. stavak 3 –> Skupština smatra nužnim da se točno definira koliko vrijedi 1 ECTS bod, a ne zadanim intervalom od 25-30 sati rada

–          članak 42. –> predloženi način izražavanja ocjena smatramo u potpunosti neprihvatljivim

–          članak 48. stavak 1 –> jasno je da se upisnine, tj. financiranje troška upisnina iz državnog proračuna, ostvaruje kao dio studentskog standarda bez jasne naznake hoće li se podmirivati troškovi upisnina u cijelosti, a otvara se mogućnost i dodatnih manipulacija stavkom 3. toga članka u kojem stoji da se ”Vrste i razina prava iz studentskog standarda, kao i uvjeti njihovog ostvarivanja propisuju se pravilnikom o studentskom standardu kojeg donosi Ministar”

–          članak 48. stavak 5 –> neprihvatljivo je trajanje prava iz studentskog standarda čije je trajanje predviđeno najviše godinu dana dulje od propisanog trajanja studija, Skupština traži da trajanje prava ostane kao i do sada točnije dvostruko vrijeme od ukupnog trajanja studija

–          članak 49. –> eksplicitno u zakonu napisati da se onemogućava bilo kakvo dodatno plaćanje financijske participacije (školarina, penalizacija…) visokim učilištima od strane studenata,  te da student nije dužan potpisivati ugovore sa visokim učilištima vezane za financijsko participiranje jer ukoliko članak 48. i 49. zadrže ovakva rješenja, potpuno javno financirano obrazovanje neće biti ostvareno

 

ZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI

–          članak 43. stavak 3 i članak 47. stavak 4 –> smatramo da nije potrebno u ovim slučajevima utvrđivati starosnu granicu

–          članak 48. stavak 2 –> ovu odredbu smatramo neprimjerenom i predlažemo da se ovaj stavak preformulira na način da će se takvo gostovanje uzeti kao prednosti pri zapošljavanju na radno mjesto docenta

 

 

Nužno je napomenuti kako se kategorije izvanrednog studenta i studenta studija na engleskom jeziku uopće ne spominju, a navedeni studiraju na Sveučilištu  u Zagrebu. Tražimo da se ove kategorije studenata uvrste u zakone.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu izražava punu spremnost za sudjelovanje u svim etapama rada na nacionalnoj strategiji i novom zakonodavstvu.

Danko Relić,

Predsjednik Studentskog zbora

Sveučilišta u Zagrebu

 

 
film izle Hd film izle Full film izle themes download film izle