O Studentskom zboru

Budući da je Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovno predstavničko tijelo studenata čiji su članovi studenti upisani na preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, a koje su studenti izabrali na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, on je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan. Djeluje na dvije osnovne razine: fakultetskoj, gdje izabrani predstavnici sudjeluju u radu fakultetskih vijeća, i na sveučilišnoj, u okviru Senata i drugih sveučilišnih tijela . Uloga Studentskog zbora jest i zastupanje te predstavljanje studenata u svim tijelima Sveučilišta, kao i u sveučilišnim ustanovama poput Studentskog centra i SRCE-a, u kontaktima s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i svim ostalim državnim tijelima gdje se raspravlja o studentima i sa studentima. Studentski zbor predlaže svog predstavnika u Upravno vijeće Studentskog centra, čime može izravno utjecati na rad te za studente vrlo važne institucije, SRCE-a te u razna povjerenstva i sveučilišna tijela. Kroz Studentski zbor studenti između ostalog vode brigu i o:

 

  • ustroju i provedbi studentskih programa na području naobrazbe, kulture, športa, međunarodne suradnje i drugih programa važnih za studente
  • ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski položaj studenata
  • imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija te drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnicistudenata Republike Hrvatske
  • davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa studenata
  • poticanju donošenja novih propisa koji utječu na studentski standard i studiranje u cjelini

 

Ukratko, Studentski zbor jedini legalno i legitimno zastupa interese ukupne studentske populacije na svim razinama.

 


film izle Hd film izle Full film izle themes download film izle