Odbori

Zbog širokog raspona djelovanja, ali i radi djelotvornijeg rješavanja postojećih problema, Studentski zbor po potrebi ustrojava odbore koji su podijeljeni prema problematici (području) kojom se bave.

Odbor za studentski standard bavi se svim sadržajima vezanim uz smještaj, prehranu te privremeno i povremeno zapošljavanje studenata. Zbog smanjenja proračunskih sredstava u sustavu visoke naobrazbe za studentski standard, studenti se sve više sreću s problemima financiranja svoga školovanja, problemima stanovanja, problemima s prehranom, problemima nabave skupe ispitne literature, problemima skupih neophodnih nastavnih pomagala, problemima prijevoza, premalom broju studentskih stipendija koje bi trebale stimulirati najbolje studente te s malom mogućnošću mobilnosti i razmjene studenata. Zadaća je ovog odbora da se zalaže za kvalitetniji način studiranja, odnosno za kvalitetniji život studenta.

Odbor za međunarodnu suradnju u kontaktima s međunarodnim institucijama, studentskim udrugama i sveučilištima putem bilateralnih odnosa, studentskih multilaterala i raznih konferencija, predstavlja studente Sveučilišta u Zagrebu. Od studentskih multilaterala svakako je najvažniji ESU (nekadašnji ESIB) koji djeluje kao predstavničko tijelo studenata na razini Europe prema svim institucijama Europske zajednice i Vijeću Europe. Studentski Zbor Sveučilišta u Zagrebu, na svom međunarodnom planu prihvaćen je u svim važnijim europskim studentskim organizacijama. Od mnogih u kojima Studentski Zbor i njegovi predstavnici djeluju treba izdvojiti samo one najvažnije i najveće.

Zbog širokog raspona djelovanja, ali i radi djelotvornijeg rješavanja postojećih problema, Studentski zbor po potrebi ustrojava odbore koji su podijeljeni prema problematici (području) kojom se bave.Odbor za studentski standard bavi se svim sadržajima vezanim uz smještaj, prehranu te privremeno i povremeno zapošljavanje studenata. Zbog smanjenja proračunskih sredstava u sustavu visoke naobrazbe za studentski standard, studenti se sve više sreću s problemima financiranja svoga školovanja, problemima stanovanja, problemima s prehranom, problemima nabave skupe ispitne literature, problemima skupih neophodnih nastavnih pomagala, problemima prijevoza, premalom broju studentskih stipendija koje bi trebale stimulirati najbolje studente te s malom mogućnošću mobilnosti i razmjene studenata.

Zadaća je ovog odbora da se zalaže za kvalitetniji način studiranja, odnosno za kvalitetniji život studenta.Odbor za međunarodnu suradnju u kontaktima s međunarodnim institucijama, studentskim udrugama i sveučilištima putem bilateralnih odnosa, studentskih multilaterala i raznih konferencija, predstavlja studente Sveučilišta u Zagrebu. Od studentskih multilaterala svakako je najvažniji ESU (nekadašnji ESIB) koji djeluje kao predstavničko tijelo studenata na razini Europe prema svim institucijama Europske zajednice i Vijeću Europe.

Studentski Zbor Sveučilišta u Zagrebu, na svom međunarodnom planu prihvaćen je u svim važnijim europskim studentskim organizacijama. Od mnogih u kojima Studentski Zbor i njegovi predstavnici djeluju treba izdvojiti samo one najvažnije i najveće.

 


film izle Hd film izle Full film izle themes download film izle