NAPUTAK PODRUŽNICAMA U SVEZI NATJECAJA ZA 2004.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDENTSKI ZBOR
P r e d s j e d n i š t v o


Urbroj: SZ-PR 1440 6/11-03
U Zagrebu, 5. studeni 2003.

SVIM PODRUŽNICAMA
STUDENTSKOG ZBORA

Predmet: NAPUTAK PODRUŽNICAMA U SVEZI NATJEČAJA ZA 2004.

Poštovani kolege,

Kao što je bilo lani dogovarano, sa Natječajem za kalendarsku godinu 2004. krećemo ove godine znatno ranije. Kako bismo izbjegli nesporazume oko neizvršavanja proračuna SZa, ove ćemo godine Natječaj provesti do početka prosinca te pri sastavljanju državnog proračuna predlagaču, Vladi RH, uputiti naš ukupni traženi iznos. Evaluacija pristiglih projekata kao i rezultati Natječaja, znači, uslijedit će tek po usvajanju državnog proračuna u Saboru. U našem zahtjevu za financiranje naći će se, pored troškova poslovanja i namjenskih fondova SZa, svi pristigli projekti osim onih koji bi zbog eventualnih nepoštivanja propozicija Natječaja bili u samom startu diskvalificirani. Kako bismo to izbjegli ili barem smanjili na najmanju moguću mjeru molim Vas da obratite pažnju na slijedeće:

1.
Programi se podnose pod šifrom, a podaci o podnositelju se predaju na Obrascu SZ-1A U ZASEBNOJ ZAPEČAĆENOJ OMOTNICI
 
2.
Ukoliko isti podnositelj podnosi više programa dovoljno je jednom popuniti Obrazac SZ-1A, a u rubriku "šifra" navesti šifre svih programa koje podnosi
 
3.
Svi podaci i dokumentacija koja je u Natječaju navedena kao obvezna, obvezujući su i programi koji pristignu bez istih smatrati će se nevažećima te se neće uzeti u razmatranje
 
4.
Fakultetski programi se dostavljaju vama, do 01. prosinca 2003., a Predsjedništvo vaše podružnice dužno ih je evaluirati do 05. prosinca te sastaviti tablicu prioriteta i mišljenje o svakom pojedinom projektu
 
5.
Programi se predaju u 5 (pet) tiskanih kopija te na elektroničkom mediju, a svaki podnositelj donosi i jednu zatvorenu omotnicu u kojoj je popunjen Obrazac SZ-1A te dokumentacija vezana za podnositelja
 
6.
Omotnice ne otvarate, nego ih, zajedno sa svim pristiglim projektima, tablicom prioriteta i mišljenjima o projektima predajete u centralu Studentskog zbora do 05. PROSINCA U 17.00 SATI, ZAKLJUČNO. Nikakva odstupanja od navedenih termina neće se tolerirati!
 

Molimo Vas, stoga, da o svemu ovome pravovremeno obavijestite vaše studente!

Što se organizacionog dijela tiče, takoder, molimo, primite na znanje:

1.
Podružnice su dužne na dan primitka izvjesiti Natječaj na oglasne ploče
2.
Podružnice su dužne definirati mjesto i vrijeme prikupljanja programa
3.
Podružnice su dužne poštovati rokove iz Natječaja
4.
Podružnice su dužne dostaviti Predsjedništvu Studentskog zbora mišljenje o svakom pojedinom projektu odnosno ispuniti Obrazac SZ-2
5.
Podružnice su dužne sastaviti popis prijavljenih programa i listu prioriteta, odnosno popuniti Obrazac SZ-3
6.
Podružnice su dužne napraviti dovoljan broj kopija Obrazaca SZ-1A i SZ-1B te ih učiniti dostupnima svim zainteresiranim studentima

Ukoliko imate bilokakvih nejasnoća vezano za bilo koji dio Natječaja ili proceduru njegove provedbe, molimo da nas hitno kontaktirate.

Kako bismo svi zajedno omogućili da se što više kvalitetnih studentskih radova u 2004. godini financira putem državnog proračuna, očekujem od Vas povećan angažman i uspješnu suradnju te Vam na tome unaprijed zahvaljujem!

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Petar Bezjak, v.r.