NATJEČAJ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDENTSKI ZBOR
P r e d s j e d n i š t v o

Klasa: 2-5/23
Urbroj: 0523-04/02
U Zagrebu, 27. rujna 2004.

SVIM PODRUŽNICAMA
STUDENTSKOG ZBORA

 

Predmet: NAPUTAK PODRUŽNICAMA U SVEZI NATJEČAJA ZA 2005.GODINU

Poštovani kolege,

Kako bismo ove godine naš proračun donijeli ukorak sa državnim te da bi studenti imali što više vremena za izradu kvalitetnih projekata i prikupljanje natječajne dokumentacije odlučili smo raspisati Natječaj za projekte za 2005. s početkom od današnjeg dana. Odmah ste, vjerujem, uočili i novost – ove godine raspisujemo dva Natječaja: "SZ-B" za športske projekte i "SZ-A" za sve ostale. Razlog je vrlo jednostavan – iz Ministarstva nam je signalizirano da će se športski projekti izdvojiti u zasebnu stavku u državnom proračunu za 2005. godinu!

Evaluacija svih pristiglih projekata iz oba Natječaja, uslijedit će odmah po njihovom zatvaranju, a prijedlog Proračuna SZ za 2005. godinu naći će se na dnevnom redu Skupštine po usvajanju državnog proračuna u Saboru. Paralelno, po zatvaranju natječaja, uputit ćemo resornom ministarstvu zahtjev za povećenjem proračunskih izdvajanja za studentske programe u 2005. godini. U sklopu našeg zahtjeva naći će se, pored svih namjenskih fondova SZa, i svi zaprimljeni projekti osim onih koji bi zbog eventualnih nepoštivanja propozicija natječaja (predaja izvan roka ili s nedostatnom dokumentacijom) u samom startu bili diskvalificirani. Kako bismo to izbjegli ili barem smanjili na najmanju moguću mjeru molim Vas da obratite pažnju na slijedeće:

 1. Programi se podnose pod šifrom, a podaci o podnositelju se predaju na Obrascu SZ-1 u zasebnoj zapečaćenoj omotnici
 2. Ukoliko isti podnositelj podnosi više programa dovoljno je jednom popuniti Obrazac SZ- 1, a u rubriku ‘’šifra’’ navesti šifre svih programa koje podnosi
 3. Svi podaci i dokumentacija koja je u natječajima navedena kao obvezna, obvezujući su i programi koji pristignu bez istih smatrati će se nevažećima te se neće uzeti u razmatranje
 4. Fakultetski programi se dostavljaju vama, do 08. studenoga 2004., a Predsjedništvo vaše podružnice dužno ih je evaluirati do 15. studenoga te sastaviti tablicu prioriteta.
 5. Programi se predaju u 5 (pet) tiskanih kopija te na elektroničkom mediju, a svaki podnositelj donosi i jednu zatvorenu omotnicu u kojoj je popunjen Obrazac SZ-1 te dokumentacija vezana za podnositelja
 6. Omotnice ne otvarate nego ih, zajedno sa svim pristiglim projektima i tablicom prioriteta (Obrazac SZ-3) predajete u centralu Studentskog zbora do 15. studenoga 2004. u 17.00 sati, zaključno. Nikakva odstupanja od navedenih termina neće se tolerirati!

Molimo Vas, stoga, da o svemu ovome pravovremeno obavijestite vaše studente!


Što se organizacijskog dijela tiče, također, molimo, primite na znanje:

 1. Podružnice su dužne na dan primitka izvjesiti Natječaje na oglasne ploče
 2. Podružnice su dužne definirati mjesto i vrijeme prikupljanja programa
 3. Podružnice su dužne poštovati rokove iz Natječaja
 4. Podružnice su dužne sastaviti popis prijavljenih programa i listu prioriteta, odnosno popuniti Obrazac SZ-3
 5. Podružnice su dužne napraviti dovoljan broj kopija Obrazaca SZ-1 i SZ-2 te ih učiniti dostupnima svim zainteresiranim studentima
Ukoliko imate bile kakvih nejasnoća vezano za bilo koji dio natječaja ili proceduru njihove provedbe, molimo da nas hitno kontaktirate.

Kako bismo svi zajedno omogućili da se što više kvalitetnih studentskih radova u 2005. godini financira putem državnog proračuna, očekujem od Vas povećan angažman i uspješnu suradnju te Vam na tome unaprijed zahvaljujem!

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Petar Bezjak
–> DOWNLOAD OBRAZACA <–
za download obrazaca kliknite desnim gumbom na obrazac i odaberite opciju "save target as…"