PREDSJEDNIŠTVO
Tijela Studentskog zbora jesu: Skupština, Predsjednik Skupštine, Predsjedništvo, Predsjednik Predsjedništva i odbori.

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu sastoji se od 33 predstavnika fakulteta i predsjednika podružnice Studentskog zbora na pojedinom fakultetu. Skupština, sukladno Statutu, donosi odluke najvažnije za rad Studentskog zbora. Njezin rad vodi predsjednik Skupštine.
Predsjednik Skupštine u ovom sazivu je Tomislav Madžar, student Medicinskog fakulteta.

Predsjedništvo Studentskog zbora izvršno je tijelo Studentskog zbora, birano od strane Skupštine, koje vodi poslovanje Studentskog zbora između dvije sjednice Skupštine. Čine ga po jedan izabrani član iz svake od šest znanstvenih grupacija fakulteta: tehničke, društveno-humanističke, biomedicinske, biotehničke, prirodoslovne i umjetničke.

Članovi Predsjedništva biraju među sobom predsjednika i njegova zamjenika, a ujedno su i članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Predsjedništva u tekućem mandatu:

Petar Bezjak
prirodoslovno područje, predsjednikpredsjednik@szzg.hr

Šime Višić
društveno-humanističko područje, član

 

Marijana Penava
tehničko područje, članica

 

Zlatka Garibović
biotehničko područje, članica

 

Marko Greiner
biomedicinsko područje, član

 

Luka Ivandić
umjetničko područje, član

 

PovijestUlogaOdboriPodružnice