ULOGA STUDENTSKOG ZBORA
Budući da je Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovna organizacija studenata, čiji su članovi svi studenti upisani na dodiplomske studije Sveučilišta, on je nepolitična i nestranačka organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan. Djeluje na dvije osnovne razine: fakultetskoj, gdje izabrani predstavnici sudjeluju u radu fakultetskih vijeća, i na sveučilišnoj, u okviru Senata i sveučilišnih odbora .
Uloga Studentskog zbora jest i zastupanje te predstavljanje studenata u svim tijelima uprave Sveučilišta, odnosno sveučilišnih ustanova poput Studentskog centra i SRCE-a, u kontaktima s Ministarstvom znanosti i tehnologije, Ministarstvom prosvjete i športa i svim ostalim državnim tijelima gdje se raspravlja o studentima i sa studentima.

Studentski zbor predlaže svog predstavnika u Upravno vijeće Studentskog centra, čime može izravno utjecati na rad te za studente vrlo važne institucije, SRCE-a te u razna povjerenstva i sveučilišne odbore.

Kroz Studentski zbor studenti između ostalog vode brigu i o:
– ustroju i provedbi studentskih programa na području naobrazbe, kulture, športa, međunarodne suradnje i drugih programa važnih za studente,
– ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno-ekonomski polo?aj studenata,
– imenovanju predstavnika studenata u tijela međunarodnih studentskih organizacija te drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata Republike Hrvatske,
– davanju mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa studenata,
– poticanju donošenja novih propisa koji utječu na studentski standard i studiranje u cjelini.

Putem Natječaja Studentskog zbora, koji se raspisuje krajem svake godine, financiraju se studentski programi. Ove je godine zaprimljeno preko 600 programa kojima se traži potpora u iznosu od skoro 20 milijuna kuna.
Ukratko, Studentski zbor legalno i legitimno zastupa interese ukupne studentske populacije na svim razinama.

OdboriUstrojstvoPovijestPodružnice