GLAS STUDENATA

Glas studenata

Bilten Štrajkaškog odbora studenata Veleučilišta u Splitu
GODINA I • BROJ 3 • SPLIT, PONEDJELJAK, 3. STUDENOG 2003.

 


Kad se priča o "Pravima studenata" mnogi nas pitaju a koja su to prava studenata?! Prava studenata se nalaze među redovima našeg Ustava i ostalim izvorima ljudskih prava.
Za one koji nisu u potpunosti upoznati s takvim pravima u ovom broju Glasa studenata možete naći neka od najvažnijih…
 
  Broj našeg telefaksa je 021 361 371, a e-mail adresa je glas_studenata(5)/net.hr. Pozivamo sve naše čitatelje da nam šalju svoje komentare i prijedloge, ali i obavještenja i novosti na našu elektroničku poštu i telefaks. Neke od pisama ćemo i, po mogućnosti, objaviti. Svi oni koji žele primati naše novine, bilo putem elektroničke pošte, bilo putem telefaksa, neka nam pošalju zamolbu putem istih. S poštovanjem
Vaše uredništvo
 
Što studenti Vest-a namjeravaju dalje?
 
Često je pitanje novinara i građana što studenti Veleučilišta namjeravaju poduzeti poslije mirnog prosvjeda koji se održao 30 listopada u Splitu. U ovom broju "Glasa studenata" naći će te neke od planova što i kako dalje. Svima je u interesu da se što prije obustavi štrajk, organizira nastava Veleučilišta u Splitu i ozbiljnije razmotri i analizira situacija koja je nastala tijekom prošlog tjedna. Naime, dojavljeno nam je putem fax-a da će se u 9 sati ujutro, dana 3. studenog "održati pismo-predaja arhive" te preuzimanje svih prostora Veleučilišta u Splitu. Za one koji to nisu znali "pismo-predaja" znači da će onaj kome je Veleučilište pripojeno preuzeti svu pismenu i arhiviranu dokumentaciju. Kad je na snagu stupila Odluka o pripajanju Veleučilišta u Splitu Sveučilištu, automatski su preuzeta sva prava i obveze Veleučilišta. Kao stoje to poznato većini od naših studenata ova Odluka Vlade nema veza sa stvarnošću niti zakonima na koje se stalno pozivaju. Odluka je donesena, svi smo toga svjesni, ali isto tako smo svjesni da za realizaciju jedne takve odluke potrebno je više od godinu dana. Iz toga i svega što nam je poručeno izvlačimo jednu jedinu poruku a to je da se pripajanjem želi ugasiti Veleučilište u Splitu, principi rada ove Visokoškolske ustanove, te sva vaša i naša prava. Zaboravite na odrađivanje školarine, zaboravite na susretljivost profesora i predavača, na struku i na ostale pogodnosti na koje ste navikli, a da ne pričamo o pravima koja su vam zagarantirana u svim pravima studenata. Ako ih sad ne izborite budite svjesni da ih nećete izboriti nikad.
 
     
 
P O Z I V
ZA
P O M O Ć  
 
Nakon 5 dana što se formirao Štrajkaški odbor, njegovi članovi su pokrenuli vlastiti list "Glas studenata". Studenti su ga pokrenuli s vlastitim sredstvima u prostorijama Štrajkaškog odbora, preko noći. Općenito, financiramo se iz vlastitih sredstava počevši od uredskog potrošnog materijala do hrane i pića. Ovim putem bih pozvali sve ljude koji nas podržavaju, a mogli bi nam pomoći na bilo koji način da nam se obrate na naše brojeve: 091 33 44 112, fax 021 361 371, e-mail: glas_studenata@net.hr. (M.)
 
 
 
 

Štrajkaški odbor je ustvari grupa studenata koji žele sudjelovati u odlukama i koracima štrajka studenata. Postoji 5 stalnih "članova", a za ostale subrata uvijek otvorena. Broj prisutnih na sastancima ne smije biti ispod 15 studenata. Na sastancima ne sudjeluju profesori ili djelatnici Vest-a.
Za sve odluke postoji tajno glasovanje, te zapisnik o raspravama i glasovanju. Odluka "prolazi" jedino tad kad 100% glasova bude "ZA". Za sve one koju budu htjeli izravno sudjelovati neka se jave u bilo koje doba na adresu" Štrajkaški odbor, Riječka 12, Split".
I u ostalim nastavnim centrima postoje štrajkaški odbori, pa se pozivaju studenti iz dislociranih središta da kontaktiraju svoje matične urede.

Nikolina Saulan

 
 


PISMO SVIM STUDENTIMA

U posljednje vrijeme ste sigurno susreli moje ime u novinama, na televiziji ili na oglasnim pločama štrajkaškog odbora, pa ste se upitali tko sam i kako to da sam se našla u poziciji savjetnice odbora koji se već tjedan dana bori za prava studenata. Ovom prilikom bih željela odgovoriti na ta i sva druga pitanja o sebi i tome što ustvari predstavlja "savjetnica štrajkaša". Kad je donesena odluka o ukidanju Veleučilišta, neki studenti, koji me osobno poznaju, te kolege djelatnici Vest-a su me upitali moje mišljenje o tome kako bi "STUDENTI" mogli reagirati na tu nepravednu odluku. Niz godina školovanjem i studiranjem u inozemstvu, a posebno u Italiji poučila sam se studentskom ponašanju i iskazivanju nezadovoljstva pa i u ovom slučaju. Ova uredba prije svega ne uspostavlja red u visokom obrazovanju. Ova uredba se odnosi na samo jednu instituciju, u ovom slučaju Veleučilište u Splitu pa je ona zbog toga "NAREDBA" vlasti, a što znači ništa drugo nego odmazdu i primjenu sile na području visokog obrazovanja, a to je u potpunosti neprihvatljivo. Navikla sam se da kad su u pitanju prava, u ovom slučaju prava studenata, ne smije se nikad dopustiti da budu ugrožena ili još gore na ovaj način pogažena i uskraćena.
Djelovali smo (zajedno sa par studenata iz Splita i podrškom studenata iz nekih dislociranih centara Vesta) vrlo brzo, te nakon što smo organizirali potpisivanje peticije u Splitu, organizirali su se i studenti iz svih gradova gdje se nalazi Vest. Nakon sedam dana iscrpljujućeg rada i ne spavanja, mogu vam osobno obećati da ova bitka ne upliće politiku ili osobne interese kako to voli izjaviti ministar Flego, niti se u našu organizaciju upliću osobe koje nisu studenti Veleučilišta, tim manje Gospodin Anzulović, koji je po mom mišljenju najbolje što se Veleučilištu moglo desiti…

Maja Cvitan

 
 

PITANJA KOJA SU JOJ ČESTO POSTAVLJALI NOVINARI

1. Što studirate?
Studiram Pravo na Sveučilištu i upisala sam u ovoj akademskoj godini i Računovodstvo i financije na Veleučilištu. Izvanredni sam student na oba studija.

2. Što Vas je savjetovao sve ovo vrijeme Vaš otac, Onesin Cvitan?
Da pametno postupam, te da nikad ne zaboravimo za što se borimo, a to su studentska prava i pravda koja se pomalo zaboravlja.

3. Rekli ste da imate iskustva sa borbom za prava studenata, što to točnije znači?
U Italiji sam radila u grupi "Aristotelion" koja je niz godina radila u sklopu "Ministero della Pubblica Istruzione" (Ministarstvo javne naobrazbe). Aristotelion se bavi organizacijama studentskih seminara, konferencija koje imaju kao temu "Studenti, ljudska prava i si."

 
 
Zapisnik zadnjeg sastanka "Štrajkaškog odbora studenata Veleučilišta u Splitu":
1. Čitanje pisma predsjedniku Republike Hrvatske, Stjepanu Mesiću, da primi delegaciju od 4 studenta u svezi rješavanja problema nastalih nakon donošenja odluke da se Veleučilište u Splitu pripoji Sveučilištu u Splitu, tj. da se ugasi postojanje Vest-a kao ustanove.
GLASOVANJE (16 glasova "ZA"- prihvaćeno!)
2. Planiranje odlaska studenata na Markov trg.
RASPRAVA I GLASOVANJE (odgođeno za slijedeće zasjedanje)
3. Javno pismo Splitskoj banci, da obrazloži blokiranje računa Veleučilišta, tj. naših školarina.
GLASOVANJE (16 glasova "ZA" prihvaćeno )
4. Prekid komunikacije sa SVIM MEDIJIMA od 1.11.2003 do 3.11.2003 zbog blagdana i organizacije nadolazećeg tjedna.
GLASOVANJE (16 glasova "ZA" prihvaćeno)

Sastanak je predvodila savjetnica štrajkaškog odbora Maja Cvitan i Marina Dragun. Imena prisutnih se nalaze u dokumentaciji Š.O Potpisalo svih 16 prisutnih studenata

 
 
PISMA POTPORE
 
 

NADBISKUPIJA SPLITSKO-MAKARSKA
NADBISKUPSKI ORDINARIJAT Zrinjsko-frankopanska 14
21000 SPLIT

Br. 893/03

Split, 28. listopada 2003.

VELEUČILIŠTE U SPLITU
ŠTRAJKAŠKl ODBOR STUDENATA
Kavanjinova 4 21000 SPLIT

Poštovani,
Splitsko-makarski nadbiskup Mons. Marin Barišić odsutan je iz grada zbog sudjelovanja na zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije, koja se ovih dana održava u Hvaru. U njegovoj odsutnosti upućujem Vam pismo podrške kao generalni vikar Nadbiskupije, sa željom da postignete rješenje za Vašu ustanovu koje će donijeti potrebni mir za Vaš znanstveno-studijski rad i sigurnost za Vašu profesionalnu budućnost.
U skladu s naukom Crkve, u potpunosti podupiremo slobodu izbora za vlastito obrazovanje, kao i suradnju odgovornih sa studentima koji i u ovom slučaju moraju biti subjekt, a ne tek objekt bilo čijih odluka.
U svojim pravednim nastojanjima sačuvajte intelektualni mir i dostojanstvo, a da istodobno ne izgubite onaj mladenački zanos koji je jamstvo pozitivnih vibracija u ovomu našemu umornom društvu.
Želim Vam uspjeh kakav s pravom tražite i opravdano očekujete.
Uz srdačan pozdrav svim studentima, profesorima i upravi Veleučilišta.

Mons. dr. Ivan Ćubelić generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije

Jedno od mnogih pisama potpore je i pismo
Mons. dr. Ivana Ćubelića, generalnog vikara Splitsko-makarske županije

 
 

VELEUČILIŠTE U SPLITU
Studenti Nastavnog centra u Sisku

Veleučilište u Splitu
Štrajkaški odbor
Kavanjinova4 Split

Štovani kolege!
Mi, studenti Nastavnog centra u Sisku podržavamo Vaše napore i nastojanja za održanje i cjelovitost Veleučilišta u Splitu. Nama studentima područnih nastavnih centara je cjelovitost VEST-a jedina garancija nastavka našeg kvalitetnog obrazovanja u vlastitoj sredini, uz povoljne materijalne i obrazovne uvjete.

Predstavnici studenata

 
 

Potpora Ujedinjenih Hrvata Svijeta

VELEUČILIŠTE U SPLITU
Kavanjinova 4
HR21000SPLIT

Poštovani prof. Anzulović, ovim putem u svoje i u ime udruge Ujedinjeni Hrvati Svijeta dajemo punu podršku Vašoj borbi za slobodno i neovisno školovanje mladih studenata i budućih vođa naše Domovine.
Duboko smo razočarani politikom Vlade i njenim nelegalnim postupcima prema Veleučilištu u Splitu, metodama koje su više znane bivšem sistemu, očajnim postupcima gubitnika da na bilo koji način prekinu Vašu strategiju rada i širenja te mogućnosti školovanja za sve građane Republike Hrvatske. Pružili ste ruku i onima koji nisu toliko povlašteni da budu u Zagrebu ili u nekom većem gradu, došli ste u svaki dio naše Domovine, stoga Vam hvala. Najljepše su riječi mladih Vukovaraca, došli smo i ostajemo u Vukovaru i braniti ćemo naše Veleučilište.
Uvjereni smo da nećete poklenuti ucjenama Ministarstva znanosti i tehnologije, i budite sigurni da ćete imati punu podrušku naše Udruge kao i iseljeništva koje je već upoznato s prisilama i prijetnjama od sadašnje Vlade.
U svakom slučaju stojimo Vam u potpunosti na raspolaganju i svim svojim resursima ćemo pomoći da dođe do ukidanja sramotne odredbe koja krši najosnovnija ljudska prava kao što je pravo na slobodno obrazovanje i školovanje.

Predsjednik UHS
Damir Brzica
http://www.hrvati.hr/

 
 

ZAŠTO ŠTRAJKAMO?

Ovo je 6 osnovnih, ali ne i jedinih razloga zbog kojih smo mi, studenti Veleučilišta u Splitu, nastavnih središta Vukovar, Zagreb, Sisak, Križevci, Ploče, Imotski, Zadar, Knin, Korenica, Vodice, Solin i Split već treći tjedan u štrajku:

1 . Uredba Vlade Republike Hrvatske je nelegitimna, nezakonita, i protuustavna jer zadire u osnovna prava čovjeka i građanina, a u ovom slučaju nas studenata, određujući nam izbor i oblik studiranja, programe i sustav njihovog izvođenja kao i ostala pitanja koja određuju našu budućnost (zapošljavanje, uvjete življenja itd). Sve ovo se nalazi u našim temeljnim pravima koje je Vlada svojom uredbom povrijedila.

2. Niie istinita tvrdnia ministra Gvozdena Flege da će naše diplome tek sada vrijediti, jer su one vrijedili i prije. Naši nam kolege koji su diplomirali na Veleučilištu u Splitu potvrđuju da su im diplome vrijedile i bile priznate, te da im se viša stručna sprema uredno upisivala u radnu knjižicu.

3. Upisali smo se na Veleučilište u Splitu i želimo samo u ovoj ustanovi studirati jer znamo da ćemo steći takvu količinu znanja i vještina koje će nam omogućiti da se poslije uspješno zaposlimo kao i više od 95 % naših bivših kolega.

4. Na Veleučilištu u Splitu imamo takve uvjete studiranja koje ne bismo imali nigdje drugdje: ovdje literaturu dobivamo besplatno, profesori za naša pitanja imaju otvorene mobitele od 08.00 do 20.00, te su nam uvijek dostupni na konzultacijama, školarine se mogu platiti u više rata ili cjelokupne odraditi poslovima na Veleučilištu u Splitu, nudi nam se široka paleta izbornih predmeta te učenje dodatnih stranih jezika (fakultativno) od vrhunskih stranih i domaćih predavača uz vrlo malu nadoplatu, razni tečajevi, i još mnogo toga.

5. Mi izvanredni studenti Veleučilišta u Splitu znamo da samo u ovoj ustanovi možemo uspješno studirati. Većina nas je zaposlena, a predavanja i vježbe su prilagođeni nama tako da ih imamo radnim danom tek iza 16.00, te subotom. Odlaskom pod Sveučilište u Splitu ovo bismo pravo izgubili te bi nam nastava kao i na Sveučilištu bila od 08.00.
Mi izvanredni studenti Veleučilišta u Splitu sjećamo se izjave ministra Flege, da će kod priključenja Veleučilišta u Splitu, Sveučilištu, svi studenti postati redovni studenti.

6. Naši prosvjedi neće prestati dok se ne uspostavi pravni sustav na području visokog obrazovanja što uključuje slobodu studiranja te studiranje svih studenata pod istim uvjetima uključujući i financijske (povrat svim studentima novca koje je Vlada uzela).

Studentski štrajkaški odbor,
Riječka ulica 12;
21000 Split