Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj sjednici 25. travnja 2012. g. donijela sljedeći stav vezano uz Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, o kojem je pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta otvorena javna rasprava do  12. svibnja 2012. g. :

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu smatra kako je prije svega nužno donijeti strategiju o razvoju znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske na temelju koje je potrebno napraviti suštinske promjenu u vidu pisanja sasvim novog/ih Zakona.

Bitno se osvrnuti i na činjenicu kako je Vlada Republike Hrvatske najavila u novom mandatnom razdoblju povećanje ulaganja u znanost i visoko obrazovanje, a iz ovog Nacrta je jasno vidljivo kako se brojne promjene predlažu sa svrhom štednje financijskih sredstava što je u potpunoj suprotnosti s najavljenim. Željeli bismo naglasiti i da je rok od 14 dana za očitovanje na ove izmjene i dopune prekratak i da bi ga trebalo produžiti.

Pozdravljamo prijedlog osnivanja nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju kao najvišeg stručnog tijela koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti, sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Naš prijedlog je taj da se u predloženi sastav nacionalnog vijeća uvrsti i predstavnik studenata tj. Hrvatskog studentskog zbora s pravom glasa.

Smatramo neprihvatljivim prijedlog načina redovitog umirovljenja profesora iznad 65 godina jer su na mnogim fakultetima profesori u to vrijeme u najplodonosnijem razdoblju svog znanstvenog rada – fakulteti bi trebali imati pravo, radi interesa vlastitih studenata, zadržati profesore čiji je doprinos od opće važnosti. Također, sumnjamo kako će fakulteti biti u mogućnosti iz već ionako opterećenih vlastitih sredstava osigurati plaću za profesore. Ovako sročen prijedlog, iako pokušava ostvariti takav dojam, nažalost ne korelira sa zapošljavanjem znanstvenih novaka i asistenata, a niti ga osigurava. U prijedlogu Zakona trebalo bi radi izbjegavanja nejasnoća i odljeva najizvrsnijih kadrova eksplicitnije razjasniti ova pitanja, ponajviše s obzirom na uređenje osnovnih pitanja i posljedice koje proistječu donošenjem Zakona.

Vezano za pitanje odredbe o znanstvenim novacima/asistentima smatramo u potpunosti  neprihvatljivim da se znanstvenim novacima/asistentima koji danom stupanja na snagu ovoga Zakona ispune uvjet stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti za vrijeme trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme od šest godina odnosno osam godina, nakon stupanja na snagu ovog Zakona ne produljuje automatski radni odnos u duljini od četiri godine na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta. Smatramo kako je od nacionalnog interesa na nedvosmislen i jasan način osigurati uključivanje mladih znanstvenika čime bi se povećala konkurentnost Republike Hrvatske u međunarodnoj znanstvenoj sferi.

Što se tiče studentskog standarda smatramo kako je to pitanje potrebno cjelovito riješiti posebnim zakonom/podzakonskim aktom budući da su pitanja koja pokrivaju studentski standard vrlo opširna i kompleksna (studentski rad, studentski centri, odnosi MZOS  – Sveučilište – Studentski centri). U sklopu rješavanja pitanja studentskog standarda nužno je napraviti razliku (shodno tome i pripadajuća prava) između studenata javnih i privatnih visokih učilišta.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu očekuje od MZOS-a da nas aktivno uključi u izradu novih zakonskih akata kako bi se zadovoljile sve strane kojih se navedena tematika tiče.

 

Danko Relić

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu
 
film izle Hd film izle Full film izle themes download film izle